duminică, 1 noiembrie 2009

Lacrimi de crini

Pământean de mare fineţe,
Răului i-a fost oprelişte.
A luminat pe săraci,
Le-a arătat rătăciţilor
Calea cea bună.

În slujba cuvintelor a fost
Stâlp de sprijin confraţilor...
Năvalnic în zbatere pentru semeni,
Candelă vie a bunătăţii.

Nu s-a pierdut în timp
Regăsindu-se pe sine, ne-a dăruit
Lumina anotimpurilor.

Plămădit din culorile sfinte,
Flămând de Cetate, Cetăţii i-a dăruit
Ultima suflare...

Un munte de iubire şi cultură
S-a prăbuşit...respiraţii triste
Peste umbrele Amurgului rămas viu.

Spiritul său nestins, renaşte
Adevărul, binele, frumosul
Pe meleagurile Speranţei.

Sufletul a plecat să locuiască
În Raiul cel veşnic...

Lacrimi din inimi, lacrimi de crini curg
Peste maestrul cuvintelor...

luni, 26 octombrie 2009

Partea nevăzută din noi

Clepsidră a lumii,
Omul,culege neobosit...
Sufletul caută nedefinitul,
Paradisul lumilor...

De semeni iubire,vei culege iubire
Stelele ard şi ziua.

În respiraţia atomilor
Taina pulsează cu sângele viu...

Rădăcinile fiinţei,
Din prag de copilărie
Cresc pe tărâmul
Anotimpurilor...

Aripile luminii înfloresc,
Timpul nelumesc,
Scânteia veşnicului ecou...Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost

miercuri, 21 octombrie 2009

Ionel Marin: "Nestinse Amurguri"

Articol apărut în revista "Viaţa de pretutindeni", nr. 6-10/ octombrie 2008, scris de criticul literar Victor Sterom.

Cartea "Nestinse amurguri" este o litanie permanentă care vizează infinitul, pentru că amurgul exprimă sfârşitul unui ciclu şi prin urmare, pregătirea unei reînnoiri. Amurgul este o clipă suspendată. Pentru poetul Ionel Marin ,poezia pe care o scrie în acest al cincilea volum, este o perpetuă căutare de simboluri pure, de spaţii paradigmatice, de iubiri nestinse,de prieteni adevăraţi,de vibraţii şi emoţii cognitive, producînd stări de vrajă ademenitoare. Lui Ionel Marin îi place să gândească în versuri exact cum gândeşte în viaţa de toate zilele; nu ştiu dacă e bine sau rău, dar el este sincer şi nu ascunde nimic. Astfel, tensiunea lirică se realizează prin avalanşa de metafore, când plasticizate, când revelatorii, în sensul siajului înfiorat de gest şi gând; Poetul Ionel Marin porneşte a scrie un poem de la meditaţia în stare să unească un real de alt real, smulgând, astfel, dovada cea mai elocventă şi semnificativă a modului de autocunoaştere, prin ritmurile subsidiare ale existenţialului prin inima însăşi a poeziei. Nu de puţine ori, poetul Ionel Marin ridică sentimentul ontologic la proporţii inefabile, prin tensiunea trăirii- o virtualitate când liniştită, când exuberantă: ”Zilnic bem cu voluptate/ Din cupe cu vicii,/ Risipim vise,/ Îngropăm doruri/ În clisa păcatului./ Iisus ne bate/ Cu un toiag de lumină,/ Ne mustră,/ Ne ridică apoi,Pe rând,/ Din ţărână./ Şi noi?Îngreunăm/ Traista cu păcate,/ Şi adăugăm Crucii Sale/ Nesfârşite piroane./ Până când?” (Toiag de lumină)

"În căutarea liniştii din noi"

Referinţele aparţin criticului Mihai Antonescu şi au fost publicate în "Ziarul tău" la data de 11-17 februarie, anul 2009.

Despre poetul Ionel Marin şi unele din cărţile lui, am mai avut prilejul să mă pronunţ. O fac bucuros şi acum, cînd am dinainte volumul bilingv român-englez "Inima-stea în devenire" apărut în anul 2008 la Editura "Olimpias" din Galaţi. Ins delicat, purtând în el misterul unor bucurii şi tristeţi numai ale lui, poetul Ionel Marin a învăţat cum trebuie drumul dus-întors de la suflet la stea, de la freamătul gândului la poem. Aflăm în versurile astea, despre o anume linişte, o împăcare, am spune, a sinelui regăsit, cum numai în urma unor teribile furtuni sau patimi, pot să se aştearnă: ”Păşesc smerit/ în patria gândurilor/ şi cuvintelor,/ însetat de lumină./ Ocrotit sub aripa Lui,/ nu-ţi va fi frig în veci/ şi va rodi iubirea/ în casa nemuritoare/ a sufletului./ Dă-ne Doamne,/ zilnic, ca hrană,/ cuvintele Tale,/ mereu neîmpuţinate/ şi vii” (Rugăciune).
Credinţa dă echilibru şi statornicie fiinţei vremelnic aflate în mers printr-o lume aşa cum e, într-o alcătuire fragilă şi supusă hazardului. Poetul Ionel Marin nu se întreabă, nu pretinde ascultare, ci uşor retoric monologând, conchide, pentru sine şi umanitate: ”Eternul Rege/ luminează/ drumul spre viitor./ Pacea planetară va deveni/o trăire firească./ Divinul,umanul,/ frumosul şi binele/ se vor revărsa/ cu însufleţire în suflete./ Lumina vieţii va curge/ prin veacuri,dăinuind/ veşnicia omului…” (Prin vremi dăinuind).
Corespondentul dintre fiinţă şi eternitatea ei e, la Ionel Marin, cum spuneam, această linişte a regăsirii de sine, trecând prin probe multiple şi transformări ale conştiinţei, deci autentică: ”Privesc cu ochii inimii/ porţile cereşti/ cu astrele sfinte./ Respiraţia soarelui/ o simt în viscere./ Călătoresc/ prin tainica zare,/ mă prind de coame/ de stele./ Iau lumina,/ mi-o aşez pe grumaji,/ până se face/ linişte-n mine.” (Cu ochii inimii)
Spirit profund religios, utilizând un limbaj pe cât de simplu, pe atât de bine mobilat emoţional şi creativ, poetul dă seamă despre un ”timp cerc” în stare să risipească orice iluzii sau tristeţi: ”Paşi de gânduri/ în anotimpuri de cuvinte,/ cuvinte vii. Oare acestea pot îmbătrâni?/ Zâmbeşte zilei,/ Răsăritului!/ Nu intra în gunoiul răutăţii,/ alungă ispita!/ Iubeşte izvorul Lui,/ adevărata apă/ a veşniciei!” (Încotro).
Despre asemenea versuri, despre asemenea poeţi, cum este şi Ionel Marin, nu poţi decât să te îngânduri şi să crezi.

luni, 12 octombrie 2009

Mlaştina păcatului

Ţărâna nu putrezeşte...

Adu-ţi aminte când alergai
Desculţ prin copilărie
Şi nu cădeai pradă ispitei.

Hotarele părinteşti,
Cu ecoul fierbinte
Au rămas în amintiri

Timpul pierdut în nori s-a retras!

De semeni răutate
Culegi roade amare.
A început să mijească primul păcat,
El a devenit mai apoi
Închisoare fiinţei...

În tăria sufletului ard păcatele!

Salvarea vine prin
Calea cea dreaptă şi sfântă,
Ce arde întunericul...

Nu îngenunchia sufletul

Pasărea zboară şi nu lasă urme,
Semne în nori...

Omul - pod de legătură
lasă urme,
Umbre adânci pe chipul
Anilor şi al planetei...

Lacrima, învăluită în iubire
Trece prin mistere,
În muguri de cuvinte.

Îndepărtează-te de rău,
Pune stavilă rătăcirilor...
Pe potecile străbune
Să nu lăsăm monştrii
Să distrugă darurile primite.
Sufletul,
Poate primi chipul dulce al veşniciei.

Zbor sub stele

Firul invizibil al vremii
Ne leagă de ceilalţi şi de toate,
Prin corzile pământului.

Seminţe ale sinelui încolţesc
În nelumeşti galaxii.

Amintirile dor prin sânge
Cu arderea lăuntrică, motor.

Zădarnic misterul fiinţei
În dedublarea nerodnică.

Sufletul,
Migrează în total amânată
Anestezie a clipei,
Reface,
Euforic vârsta viselor...

Ne este dor de zbor,
De zborul sub stelele Lui,
Unde frica dispare,
Gândul devine lumină,
Inefabil înflorit permanent,
În Paradisul strălucirilor...